Home
Kantoor : Robijnstraat 7
1812 RB Alkmaar
tel: 0644 192 165

info@paardencoach.nl

NL 31 RABO 030905 9151
kvk: 05080541 Zwolle

Aikido

* Agenda

Aikido is een budo. Dat wil zeggen dat het niet een sport op zich is. In Aikido ontwikkel je niet alleen een technisch kunnen maar tegelijk ook je mogelijkheden in het omgaan met situaties en anderen.

Aikido is ontstaan in Japan.
De technieken van Aikido komen oorspronkelijk van de slagvelden in Japan, waar de samurai gewend waren om te vechten tegen meerdere tegenstanders. Op deze slagvelden hadden regels weinig betekenis omdat het letterlijk een strijd op leven en dood was. Het tegenwoordige Aikido is verfijnd om minder destructief te zijn (hoewel even effectief als vroeger) en de nadruk ligt nu zowel op de oorspronkelijke strijdtechnieken als op het ontwikkelen van een vreedzaam karakter. Door regelmatig te trainen, leer je om ontspannen te blijven in een stressvolle en dreigende situatie. Uiteindelijk kun je ervaren hoe groot je kracht is als lichaam, geest en emoties volledig op elkaar afgestemd zijn. Je lichaam wordt flexibeler, je lichaamshouding en je gehele conditie verbeteren. Hierdoor neemt je zelfvertrouwen en de zelfbeheersing toe en verminder je datgene wat voor potentiële conflicten kan zorgen

De grondlegger van Aikido wordt meestal O Sensei (letterlijk Grote Leraar) genoemd.
Hij werd op 14 december 1883 geboren in het kleine stadje Tanabe in het Wakayama district. Zijn vader was een zakenman die zich naast zijn werk bezighield met de krijgskunsten. O Sensei had een slechte gezondheid als kleine jongen en begon daarom met het beoefenen van Budo. Met welke krijgskunsten hij begon, is moeilijk na te gaan, maar hij heeft in ieder geval jiujitsu en kenjitsu beoefend.
Aikido begon voor het eerst vorm te krijgen toen hij in 1915 lessen begon te volgen bij Takeda Sokaku, de hoofdleraar van Daito Ryu Jiujitsu. Deze krijgskunst is vanaf de zestiende eeuw doorgegeven binnen de Takeda familie en het is een van de oudste samurai krijgskunsten uit Japan. De technieken van Daito Ryu Jiujitsu hebben veel invloed gehad op het ontstaan van Aikido.
Een andere gebeurtenis heeft ook veel invloed gehad op Aikido; in 1920 ontmoette O Sensei Deguchi Onisaburo, een leraar van een Shintoïstische stroming die de nadruk legt op de Kotodama (vibraties of trillingen van geluid en energie). Door zijn ontmoetingen met Deguchi ging O Sensei een nieuwe betekenis geven aan zijn Budo trainingen.
In 1931 opende O Sensei de deuren van zijn eerste permanente Dojo in Tokyo, de Kobukan Dojo. Er werd lesgegeven in Aiki Budo. De trainingen waren erg intens en de stijl was veel harder dan het moderne Aikido. Het ging zo ver dat de Kobukan Dojo bekend kwam te staan onder de bijnaam ‘Hel Dojo’. Lidmaatschap was alleen mogelijk met een aanbevelingsbrief en er was een constante instroom van nieuwe leden die al vergevorderd waren in andere krijgskunsten.
In 1942 werd voor het eerst de naam Aikido gebruikt voor de nieuwe krijgskunst van O Sensei.O Sensei had een ideaalbeeld van Aikido dat het als krijgskunst het leven van de beoefenaar verbetert en dat zo de wereld ook zou verbeteren. Tot aan zijn dood op 26 april 1969 heeft hij eraan gewerkt om dit ideaal uit te werken. Aikido wordt sindsdien over de hele wereld beoefend.
Aikido heeft sinds de jaren 70 een constante ontwikkeling doorgemaakt. In de afgelopen 40 jaar is er vanuit de door O Sensei opgezetten basis een grote diversiteit ontstaan in stijlen. De verschillende stijlen lopen van joga-achtige vormen tot Tomiki Aikido waarbij er, als enige stijl, ook onderlinge wedstijden wordt georganiseerd.

Mijn 'DO'
In 1999 ben ik begonnen met Aikido. De eerste tijd heb ik met veel plezier getraind bij Ds. Aalt Aalten. Na 4 jaar van zijn gespecialiseerde vorm van Ki-Aikido was het tijd om te gaan.
Daarna heb ik een half jaar getraind bij Seikokan onder leiding van Ernesto Lemke. Na het succesvol afronden van het "Kiso Kunren" heb ik besloten om op zoek te gaan naar een andere Dojo omdat deze stijl, vanuit Rinjiro Shirata Shihan en Allen Beebe Sensei niet goed aansloten bij mijn zoektocht in Aikido.
Na een tip van iemand ben ik voor een proefles in Nunspeet gaan trainen bij Alec Corper. Een les was genoeg om te weten dat ik 'thuis' was.
Begin 2010 heb ik mijn certificaat 'Organiseren en begeleiden van vechtsportlessen' bij de KNKF behaald.

info en proefles
Onze dojo Itten-Suginami heeft het voorrecht gehad, om van een Shihan les te krijgen, die ruim 25 jaar persoonlijk heeft getraint bij OSensei. Op deze manier is ons Aikido nog sterk verbonden met de manier waarop dit door O'Sensei werd onderwezen
Kato Shihan, was een traditionele aikidoka en bereikte de 8ste Dan; hij ontving zijn 1ste t/m 6e Dan rechtstreeks van OSensei.Het was een eer om mijn Dan Examen bij hem te doen in 2011 tijdens een van de laatste stages die hij hier gaf; daar waren deelnemers uit Japan, Amerika, Schotland en Duitsland bij.
Sinds zijn overlijden heeft een van zijn leerlingen het overgenomen. Via Itten.Suginami.nl kun je de nieuwe data bekijken en trainen bij een van de betere Sensei in Nederland.
© 2017 Paard en Coach